de Week van de Vaktherapie

De Week van de Vaktherapie is een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens deze week kunnen mensen kennismaken met vaktherapie, een ervaringsgerichte therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan. Er zijn in Nederland meer dan 4.000 vaktherapeuten. Een groot deel van deze therapeuten organiseert tijdens de Week van de Vaktherapie een activiteit. Je kunt bijvoorbeeld in een workshop kennis maken met vaktherapie, een kijkje in de keuken nemen bij een instelling of meer informatie over een specifiek thema krijgen tijdens een lezing.

Vaktherapie is een manier van behandelen bij psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan centraal. Vaktherapie biedt een basis voor beter. Vaktherapie is de overkoepelende term voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische kindertherapie, psychomotorische therapie en speltherapie. 

Vragen over de Week van de Vaktherapie?

Stuur een mail naar info@vaktherapie.nl

Ben jij een vaktherapeut?

Kijk hier voor tips en inspiratie voor jouw activiteit in de Week van de Vaktherapie 2023.

Over vaktherapie

Vaktherapie is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen, tekenen of houtbewerking.
Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Als cliënt doe je verschillende ervaringen op tijdens de behandeling. Deze ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten die je in jouw dagelijkse leven kunt toepassen. Het gaat om emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden of vaardigheden op lichamelijk gebied.

Je kunt vaktherapie als individu, als gezin, als partners of in een groep krijgen. Meer weten over vaktherapie? Kijk dan op www.vaktherapie.nl. Je kunt hier ook kijken voor een vaktherapeut bij jou in de buurt.

Doel en werkwijze van vaktherapie

Het doel van vaktherapie is enerzijds klachtgericht, anderzijds persoonsgericht. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt voor de behandeling. Anderzijds is het doel van vaktherapie persoonsgericht, namelijk om het welbevinden, de kwaliteit van leven en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt te bevorderen.

Er is binnen vaktherapie aandacht voor de sterke kanten van de cliënt en het bevorderen van succeservaringen. De vaktherapeut zoekt actief met de cliënt naar manieren om contact met medecliënten te maken, de autonomie te bevorderen, authentieker te kunnen zijn en eigen keuzes te kunnen maken. De therapie stimuleert het vermogen tot expressie en de cliënt kan zijn zeggenschap over het eigen leven verder ontwikkelen. Ook is er oog voor de balans tussen de eigen kracht en de omgeving.
Door deze focus werkt de vaktherapeut niet alleen symptoom- en klachtgericht, maar kan de therapie ook het zelfvertrouwen en de motivatie tot verandering vergroten. Vanuit de persoonsgerichte benadering biedt vaktherapie de mogelijkheid om het welbevinden van de patiënt te verhogen.

Binnen deze doestellingen biedt de vaktherapeut vroegonderkenning, preventie, ondersteuning, observatie, diagnostiek, behandeling en training.

De kracht van vaktherapie

De kracht van de vaktherapeut is dat deze de cliënt doelgericht aanzet tot ervaren, vormgeven en handelen in de bij de discipline passende werkvormen en daarmee uitnodigt tot bewustwording, betekenisverlening, ontwikkeling, training of verandering. In dit proces zijn waarnemen, denken, voelen, willen en handelen voortdurend betrokken. Enerzijds kunnen thema’s die niet of moeilijk onder woorden te brengen zijn, door het ervaringsgerichte werken aan bod komen. Anderzijds kan de therapie waar nodig juist emoties weer toegankelijk maken wanneer bij het verwoorden het contact met de eigen ervaring ontbreekt.

Tijdens vaktherapie kan de cliënt oefenen met diverse handelingen en leren om op een andersoortige of nieuwe manier te reageren op (complexe) situaties of emoties en andere, nieuwe kanten van zichzelf ontwikkelen. Vanuit de nieuwe ervaringen bij deze diverse handelingen kan de cliënt meer inzicht krijgen in zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Vervolgens kan de vaktherapeut met de patiënt zoeken naar nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven.

Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU in Amsterdam, is ook een bevlogen voorstander van creatieve expressie - de basis van vaktherapie - vanwege de positieve effecten ervan op het brein. In een korte video vertelt hij over de invloed van actieve creatieve expressie op het brein en wat het doet met iemand die naar muziek luistert, een instrument bespeelt, zingt, schildert, danst, schrijft, toneel speelt of boetseert.

Zie ook  Vaktherapie ervaringsgericht therapievorm